Den Kyhnske religion består af troen på de to guder: Døden, Krigen og Efterlivets gud, Malvar og Livet, Kærligheden og Bedrageriets gud, Alys.
Ikke at tro på guderne er som ikke at tro på solen og stjernerne. Det er yderst mærkværdigt, underligt og bizart. De få folk der ikke tror på gudernes eksistens finder dog oftest ikke fred, nogle troende ser det som et klart tegn på at de ikke er tilladt freden af guderne selv.

Det at være Malvartro eller Alystro handler ikke om kun at tro på den ene af de to, men om at prioriterer en over den anden og følge deres individuelle bud.

Anden tro?

Benægtelsen af Malvar og Alys er allerede en ualmindelig og højst usandsynlig hændelse. De to guders – tidligere aktive – tilgang til Kyhn har mere end bevist deres eksistens. Derfor er det at tro på andre ting end disse to guder ikke en ting der finder sted i Kyhn.

Luk menu