Kyhn er for otte generationer siden blevet samlet som et land under den nuværende kongefamilie og er siden dengang blevet mere civiliseret. Der er indført adskillige love og handel er blevet muligt på tværs af hele landet. I de otte generationer har landet været opdelt blandt tre store adelsfamilier og ni mindre adelsfamilier. De tolv adelshuse var dem som i fællesskab samlede landet Kyhn og i fællesskab har inddraget skatter, sørget for opretholdelsen af loven, opretholdt heksejagten og kontrolleret underklassen og deres liv.

Kyhn er et farligt land at rejse i, mange ønsker ikke at rejse fra by til by hverken selv eller i mindre grupper. Dette skyldes, at folk forsvinder i landet, når de rejser. Det er yderst sjældent, at hvis man rejser alene, at man når frem til sin destination, i stedet forsvinder man. Hvor man forsvinder hen er dog uvist. Folk rejser derfor oftest i større grupper, men selv der mister man enkelte individer på rejsen. Meget få ved, hvad der sker på vejen, når folk forsvinder, men folk taler om, at man er blevet angrebet af alt fra store ulve til skygger. Intet er klart, og de folk der kommer levende ud, er normalt aldrig som de var før de forsvandt.

Det tager lang tid at få sendt breve rundt i landet grundet de farlige skove og sletter der er. Dette førte i starten til en del problemer, da det var svært at få ud til hele landet, hvornår der kom en ny konge, og hvornår der kom nye love. Dog har de adelige en måde at sende breve på som den almene befolkning ikke kender til.

I Kyhn tilbeder man enten gudinden Alys eller guden Malvar. Alys står for livet, naturen, jalousi, bedrageri og kærlighed. Hvis man har valgt at tro på Alys så tror man på genfødsels. Malvar står for efterlivet, døden, nekromanti, håndværk og krig. Hvis man har valgt at tilbede Malvar, så tror man på, at man ender på Eftersletten, Malvars rige og riget hvor de dødes sjæle vandre sammen med deres frænder.

Folk har altid set skævt til folk der ikke var præster der kunne kaste med magi, men da Kyhn fik sin første konge blev det vedtaget ved lov, at alle der ikke brugte gudernes magi skulle dømmes til døden, og denne heksejagt fortsatte igennem flere generationer af konger og først ved Kong Knut d. 1 havde kætterne en mulighed for at overleve med de kræfter de besad. Der blev lavet en orden, som alle kættere skulle være en del af, og når man blev en del af denne orden skulle man brændemærkes på halsen, så alle kan se, at man er en kætter, hvilket også betød, at hvis man lavede bare en lille fejl, så var folket klar til at slå en ihjel. Ordenen er stadig meget ny og ikke mange kættere har meldt sig ind.

 

For 3 år siden begyndte den længste vinter man har kendt til i Kyhn, den startede som en normal vinter men, efter den normale vinterperioder så fortsatte vinteren, og folket begyndte lidt efter lidt at blive mere sultne, denne vinter førte til hungersnød i Kyhn og først nu er der kommet blade på træerne, og markerne er begyndt at være klar til at man kan så på dem.

Luk menu