Der har til alle tider været familier, som har haft højere betydning end andre, flere penge og mere land. Men selve titlen som adelig er først kommet til med Kong Eckbert den 1, da han sammen med elleve andre storfamilie grundlagde Kyhn som et fælles land. Hver af de elleve adelsfamilier fik tildelt en storby og et område, mens kongefamilien tog den største by og en anden storby som deres område.

De tolv adelsfamilier

Ulfeldt – Kongefamilien

Nuværende overhoved: Knut den 1 af familien Ulfeldt

Farver: Sort og hvid

Fokusområde: Politik og handel

Byer: Kyhnstad og Søstad

Familien Ulfeldt var familien som forenede landet Kyhn for nogle generationer siden. De var familien som fik etableret et kongerige og sat sig selv på kongemagten og de har siddet der lige siden. De har næsten gennem alle tider haft en stor støtte blandt de andre adelsfamilier, hvilket også er grunden til, at de har siddet på kongemagten så længe. De har dog haft både dårlige og gode tider, men lige nu står de stærkt med Knut den 1 i spidsen.

Familien Ulfeldts hovedfokus ligger på politik, da de skal regere landet. Men derudover gør de også en del i handel, særligt handel af mineraler og ædelmetaller. Deres mineraler og ædelmetaller udvinder de fra bjergene, som ligger nær deres by Kyhnstad.

Arentoft - Stor adelsfamilie

Nuværende overhoved: Johannes Arentoft

Farver: Hvid og lilla

Fokusområde: Fiskeri og korn

Byer: Holmsberg og Vindsted

Familien Arentoft hører til en af de tre store adelsfamilier sammen med familien Ulfeldt og familien Hedegaard. Arentoft familien er kendt for ofte at stå ved kongens side og det er ofte set, at familien har haft en eller flere personer i kongens råd. Flere gange har familien også giftet nogle af kvinderne ind i kongefamilien.

Arentoft familien har aldrig manglet penge og trods den lange vinter, rygtes det, at deres pengekammer stadig er fyldt. Og hvis de et år har haft en dårlig høst, så har de indtjent pengene på fiskeri. Det er dog sket yderst sjældent, da jorden omkring Holmsberg og Vindsted er god at dyrke på. Derfor har de andre adelsfamilier indimellem forsøgt at indtage deres byer, men uden held da Arentoft familien har haft kongefamiliens støtte.

Hedegaard - Stor adelsfamilie

Nuværende overhoved: Vilhelm Hedegaard

Farver: Blå og gul

Fokusområde: Afgrøder og træ

Byer: Lindesborg

Familien Hedegaard hører til en af de tre store adelsfamilier og har flere gange giftet deres kvinder ind i kongefamilien, men udover det har de egentlig holdt sig meget til deres eget område og ikke blandet sig i politiken. Hedegaard er blandt andre adelsfamilier kendt for at være den neutrale adelsfamilie, da de aldrig rigtig har stillet spørgsmål til, hvad kongen indførte af nye love eller hvordan landet blev regeret. Hedegaard familien har bare indrettet sig efter kongen, hvilket måske er grunden til, at kongerne heller aldrig har blandet sig i Hedegaard familiens liv.

Familien Hedegaard har til alle tider haft et stort fokus på dyrkning af afgrøder og har derfor været meget selvstændige. Men inden for de sidste tre generationer er de begyndt at arbejde mere i træ også, og de er derfor begyndt at blive en større del af Kyhns handel.

Knagenholm - Dalende adelsfamilie

Nuværende overhoved: Marius Knagenholm

Farver: Hvid og blå

Fokusområde: Korn

Byer: Kolbøl

Familien Knagenholm var engang blandt de større adelsfamilier, men har med tiden mistet en stor del penge. I starten holdt familien altid deres penge og ressourcer tæt, hvilket resulterede i et bondeoprør. Knagenholm familien inddrog på daværende tidspunkt ekstra skatter og deres lovgivning dømte hårdere end kongens lov, dette hørte kongefamilien dog alt for sent og nåede derfor ikke at gribe ind før bondeoprøret var gået i gang.

Familien Knagenholm led et stort tab efter bondeoprøret, de led store økonomiske tab, men de andre adelsfamilier mistede også respekten for dem. Og trods der er gået et par generationer siden bondeoprøret og Knagenholm familien fik styr over deres område, så er der stadig mange adelsfamilier som ser skævt til dem, både fordi de ikke kunne styre deres område, men også grundet deres tætte forhold til underklassen.

Efter bondeoprøret har familien Knagenholm måtte lette på skatterne og gøre mange andre tiltag for at gøre livet for underklassen bedre. I starten virkede de ikke glade for det, men efterhånden gennem et par generationer er familien blevet mildnet og tager helt af sig selv hensyn til underklassen og betaler gerne af egen lomme for at hjælpe familier i nød.

Trods de store problemer er familien Knagenholm i dag elsket af folket i deres område og set ned på af de andre adelsfamilier.

Jahrbeck

Nuværende overhoved: Edgar Jahrbeck

Farver:  Grøn og sort

Fokusområde: Kyhns hær og kongens bøddel

Byer: Grønholm

Adelsfamlien Jahrbæk er lidt speciel i forhold til de andre adelsfamilier. Familien har aldrig haft en eller flere særlige handelsvare, som deres indkomst er kommet af. Familien Jahrbæk har derimod været kendt som kongens hær og bøddel, hvilket deres indkomst også er kommet fra. De har altid hjulpet kongen, når der skulle for eksempel skulle indsamles skatter, så bønderne og de andre adelsfamilier ikke ville aflevere mindre end de burde. Derudover har familien stået i spidsen for heksejagten adskillige gange.

Jahrbæk familien er den adelsfamilie, som de andre går til, hvis de har behov for soldater. Men Jahrbæk familien er også der, hvor adelsfamilierne ofte sender deres unge mænd hen, hvis de skal trænes op til at være soldater, da Grønholm by har den bedste skole for dette.

Blandt nogle adelsfamilier og bønder går rygterne om, at Jahrbæk familien er den hårde og kolde adelsfamilie. De ses sjældent til de adeliges fester og holder sig meget for sig selv. Men til gengæld kan denne familie, modsat alle andre, formå at rejse rundt i landet, uden de store problemer.

Hjortdal

Nuværende overhoved: Julius Hjortdal

Farver: Rød og sort

Fokusområde: Flåden og fisk

Byer: Meriborg og Damhavn

Familien Hjortdal har et stort landområde at holde styr på, men også et større havområde, da de af den første konge fik tildelt to store havnebyer og dermed også ansvaret for landets flåde, og det ansvar har de haft lige siden. Men udover flåden har det været naturligt for familien at tjene store dele af deres økonomi på fisk, muslinger og tang. Derudover har de også tjent en del på udlejning af deres jord til bønder.

Hjortdal familien har til alle tider levet godt, de har aldrig manglet noget og de har haft styr på deres landområde. Men udover det er der ikke noget særligt ved denne familie.

Kjærulff

Nuværende overhoved: Aksel Kjærulff

Farver: Gul og hvid

Fokusområde: Dyr

Byer: Sandhøj

Kjærulff familien har haft deres gode tider og deres dårlige tider, og de har flere gange mistet og fået land, da familien har haft nogle ekstreme holdninger. Familien Kjærulff har flere gange mistet land, når de har modsagt kongens nye love i forhold til heksejagt og de ofte nægtet at jagte hekse ned og brænde dem, da det hører til familien at tro på, at en kætter ikke er født ond og alle individer fortjener en chance. De har dog altid fået deres landområde igen en generation eller et par generationer senere og de har aldrig mistet deres by, kun de omkringliggende småbyer og gårde.

Trods familiens modstand mod heksejagt, så har familien haft fokus på at yde jagt både på sletterne omkring deres by og i skoven. De har altid været stor sælgere af skind til de andre adelsfamilier, hvilket de har tjent godt på.

Kjærulff familien har for nyligt fået deres første medlem i kongens råd, efter den nye konge, kong Knut d. 1 er kommet til. De har derfor været med til at oprette den nye orden for magere og de nye love for magere.

Koustrup

Nuværende overhoved: Oskar Koustrup

Farver: Gul og sort

Fokusområde: Minedrift 

Byer: Linholm

Koustrup familien har deres område og by i midten af landet, hvilket har gjort dem til et naturligt bindeled for hele landet. Igennem deres område går også hovedvejen gennem landet og mange handelsrejsende er ofte at finde i deres by. Deres by Linholm er kendt for store markeder, hvor handelsmænd fra hele landet kommer til. Men derudover er byen Linholm også særlig fordi, at den ligger midt inde i bjergene. Grundet byens placering er familien Koustrup og de andre beboer i området meget afhængige af disse markeder, da det er her, at de indkøber store dele af deres forråd. For rundt omkring byen er der ikke de store marker til at dyrke afgrøder og slet heller ikke store jagtmarker.

Koustrup familien og beboerne lever i stedet af minedrift, hvor de udvinder diverse metaller og ædelsten. En stor del af dette sælges til de andre byer i bytte for, at de kan få deres forrådskammer fyldt op. Deres afhængighed af de andre adelsfamilier har også gjort, at de ofte har skiftet politiske holdninger, så de altid kunne være sikker på en god handel med de andre familier. De har dog over de sidste par generationer fået et ry for at skifte side som det passer dem og det rygtes, at de i konflikter udgiver sig for at være på begge sider for ikke at miste deres handelsmuligheder.

Aschou

Nuværende overhoved: Johannes Aschou

Farver: Hvid og rød

Fokusområde: Jagt og bønder

Byer: Egeholt

Familien Aschou er ikke en særlig stor adelsfamilie, så har de et stort landområde. Udover deres by Lyngborg, så hører hele den omkringliggende skov og slette til deres område. Da de både har adgang til en skov og marker, så har familien både fokus på jagt og at dyrke afgrøder. Dog har selve familien stort set intet med den daglige arbejde at gøre, da de holder sig langt væk fra underklassen. Aschou familien er ekstremt snobbet og det kan bønderne i deres område tydeligt mærke. De kører hårdt på alle som er under dem og ser ned på ikke adelige slægter. Aldrig har familien Aschou manglet noget, de har altid haft kyhn nok og andre værdier nok.

Aschou er kendt som den snobbede adelsfamilie og de møder altid op til kongens bal i et forsøg på at gøre indtryk på kongefamilien og de andre adelsfamilier. Slægten har dog aldrig rigtig gjort nok for de andre adelsfamilier, da de har meget nærige og ikke støttet de andre adelsfamilier eller kongefamilien, når der har været økonomiske problemer. Aschou giver sjældent noget til andre, men står deres adelstitel på spil, så er de mere end villige til at betale sig ud af det.

Nordtoft

Nuværende overhoved: Ingeborg Nordtoft

Farver: Rød og grøn

Fokusområde: Træ og jagt

Byer: Lyngborg

Familien Nordtoft er den eneste adelsfamilie, som har haft kvindelige overhoveder gennem tiden. Familiens første overhoved var dog en mand, men da han ingen sønner fik, så lod han arven gå og titlen som slægtens overhoved gå til hans ældste datter. Udover de andre adelsfamilier så lidt skævt til en kvindelig leder, var der dog ingen store problemer. Familien indførte derfor, at den førstefødte, uanset om det var en dreng eller en pige, var den som ville arve titlen som slægtens overhoved. Der har derfor ofte siddet en kvinde i spidsen for denne familie, hvilket hænger sammen med, at der næsten ikke drenge er blevet født i familien.

I dag har de andre adelsfamilier nogenlunde accepteret, at det er en kvinde som leder familien Nordtoft. Nordtoft familien har dog ingen i kongens råd og det er ikke altid, at Ingeborg Nordtoft tages helt seriøst. Derfor holder familien sig nogen gange til sig selv, hvilket også sker meget naturligt, da de bor inde i den store skov.

Da familien Nordtofts område Lyngborg ligger midt inde i Kyhns største skov, så er træ og jagt deres naturlige indtægtsmuligheder. Men da det er et skovområde de bor i, bor der også mange skovbørn og askebørn, som de samarbejder godt med.

Langvad

Nuværende overhoved: Ludvig Langvad

Farver: Blå og brun

Fokusområde: Ikke noget fast fokuspunkt

Byer: Bedager

Familien Langvad er en mindre adelsfamilie, som aldrig helt har fundet deres plads i samfundet. De har heller ikke fundet en fast indtægtskilde endnu. De har gennem tiden skiftet fra minedrift til korn til jagt og så tilbage til minedrift. De skifter lidt deres indtægtskilde efter, hvad der er behov for, hvilket har været hårdt for deres økonomi.

Udover ikke at have noget fast holdepunkt, så har Langvad familien altid haft et tæt samarbejde med underklassen og det har ofte virket til, at de slet ikke var en adelsfamilie. Der har aldrig været snobbede og deres motto er, at de hjælper, hvor der er behov for det.

Galsgaard

Nuværende overhoved: Marius Galsgaard

Farver: Blå og rød

Fokusområde: Ukendt

Byer: Ringholm

Familien Galsgaard er der ikke rigtig nogen som ved noget om. Siden den anden generation har de holdt sig til sig selv. De har ikke blandet sig i det politiske, de er ikke mødt op til sammenkomster. De har dog altid betalt skatten og opretholdt kongens love, så de har fået lov at beholde deres område. De få handelsmænd som er rejst til deres by er blevet afvist ved borgporten og de det eneste de har fortalt om stedet, det er, at det virker meget lukket. Man ser ikke bønder eller andre ude for borgmuren.

Luk menu