Kyhns kongerække er kun otte generationer gammel, hvilket skyldes, at landet Kyhn først blev samlet som et fælles land for otte generationer siden. Landet blev samlet som et fælles land af flere storbonde familier og handelsfamilier, som slog sig sammen, ledet af familien Ulfeldt, som også satte sig på kongetronen. Med kongefamiliens opstand kom adelstitlen også til. Adelstitlerne blev givet ud til de elleve andre familier som havde hjulpet med at samle landet.

Den første konge: Kong Eckbert den 1.

Alder: 27 – 60

Kong Eckbert den 1. er af familien Ulfeldt var Kyhns første konge, da han sammen med flere andre store bonde- og handelsfamilier samlede landet. Det var naturligt, da han stod i spidsen for at samle landet, at han blev konge. Det hang også sammen med, at Eckbert Ulfeldt havde flertal af de andre familier på sin side.

Kong Eckbert den 1. var relativ ung, da han kom til kongemagten og han fik derfor i løbet af sin regeringstid indført mange nye love over hele landet. Noget af det første han gjorde, var at indføre adelstitler, som han gav ud til alle de elleve familier, som havde hjulpet med at samle Kyhn, også de familier som ikke havde støttet ham som konge. Han og hans familie fik et stort område at råde over, men han gav også jord og byer ud til de andre adelsfamilier, men med kravet om, at de skulle sørge for, at hans love blev opretholdt og skatten betalt.

Kong Eckbert den 1. udstedte mange love både i forhold til kriminalitet, skat, behandling af adelsfamilier og kættere. Men den lov som han særlig blev husket for, det var loven for kættere. Eckbert den 1. forbød kættere og med ham begyndte heksejagten. Derudover indførte han også et råd, som skulle bestå af kongens nærmeste rådgivere. Disse rådgivere skulle bestå af adelsmænd fra andre adelsfamilier og også gerne en adelsmand fra kongens egen familie.

Kong Eckbert blev allerede efter to år som konge gift med Helga Hedegaard. Hans ægteskab siges at være uden kærlighed og kun et ægteskab for diplomatiets skyld. Sammen fik Eckbert og Helga to sønner og en datter. Datteren blev gift væk til Knagenholm, som på daværende tidspunkt stadig var en højtstående og rig adelsfamilie. Deres yngste søn blev knyttet til kongens rå

Kong Oris den 1.

Alder: 33 – 37

Han er den førstefødte søn af Kong Eckbert den 1. og derfor den rette arving til tronen. Han overtog tronen fra sin fader, da hans fader døde af alderdom. Kong Oris var allerede i 30’erne, da han kom til kongemagten, fordi hans fader var blevet siddende længe. Dette gjorde dog, at han gik meget i hans faders fodspor og regerede landet på samme måde. Han ændrede enkelte love, men intet særligt. Heksejagten fortsatte også med ham.

 

Oris den 1. blev gift med Ilse Knagenholm allerede inden han overtog tronen og de fik en datter og en søn sammen. Trods deres søn ikke var den førstefødte, så var han stadig den retmæssige arving. Oris den 1. søn var dog ikke gammel nok til at få kongemagten, da Oris døde. Oris nåede faktisk kun at sidde på kongemagten i fire år, før han led en brutal død. Der var ingen tvivl om, at han var blevet myrdet, men hvem der stod bag det var uvist.

Grundet Oris den 1. korte regeringstid nåede han ikke det store og han blev heller ikke kendt for andet end kongen som blev myrdet.

Kong Richard den 1.

Alder:35 – 67

Richard den 1. overtog han brors kongemagt, da Oris den 1’s søn ikke var gammel nok til at regere. Trods Richard ikke var opdraget til at blive kongen, da han jo var den yngste søn af Kong Eckbert den 1, så var han klar til det, han havde trods alt siddet i kongens råd i en del år inden.

 

Richard havde på daværende tidspunkt ikke giftet sig, men som konge var det hans pligt og derfor giftede han sig med Natalie Arentoft. Natalie og Richard fik sammen kun en søn, dog gik rygtet om Richard, at han havde mange bastardbørn rundt på slottet og i byen, som han dog ikke anerkendte.

Richard den 1. viste sig dog at være en endnu hårdere konge end hans fader og bror. Han gik hurtigt i gang med at stramme lovene, særligt i forhold til skatten som skulle betales, og selv den mindste kriminalitet blev straffet med bøder eller straffearbejde. De fleste adelsfamilier var meget tilfredse med dette, da Richard var med til at gøre alle adelsfamilierne meget rigere. Bønderne derimod var ikke særlig glade for Richard som konge og årene under ham blev for bønderne meget hårde.

Richard var kendt som den konge både bønder og nogen adelsfamilier frygtede. Han var ekstremt hård og hvis man modsatte ham og dermed begik landsforræderi, så blev man hurtigt dømt til døden. Rygterne gik at Richard var sindssyg. Da budet gik, at Richard var blevet syg, var der derfor ikke mange som sørgede. På sit dødsleje fik Richard dog grebet af en skyldfølelse og det siges, at han blev fundet død med et brev i hånden, hvori han tilstod mordet på hans broder. Men da han under sin tid regeringstid havde fået de andre adelsfamilier til at underskrive, at det var hans søn, som var den rette arving til tronen, så blev det således.

Kong Eckbert den 2.

Alder:30 – 65

Eckbert den 2, søn af Richard den 1, fik dog en meget hård regeringstid. Nogle adelsfamilier og endda også bønder så ikke Eckbert den 2 som den rette arving, efter rygtet gik, at hans fader havde slået sin bror ihjel for at komme til kongemagten. Grundet den store modstand var det dog svært for Eckbert den 2 at indføre og ændre i landets love.

Derfor var han i de første mange år meget stille og lod kongerådet tage de fleste beslutninger, hvor han så bare godkendte dem. Men efterhånden fik at vundet lidt tillid tilbage og efter en del år fik han endelig indført skattelettelser, hvilket bønderne satte stor pris på.

Eckbert den 2 blev gift med Augusta Jahrbeck og han var dermed den første i kongefamilien til at gifte sig med en kvinde fra en af de knapt så rige adelsfamilier. Deres ægteskab rygtes dog at være det første og eneste ægteskab i kongefamilien som er indgået på grund af kærlighed. Sammen fik de tre sønner og to døtre.

Kong Oris den 2.

Alder: 43 – 57

Da kong Oris den 2 overtog tronen fra hans fader, blev han mødt af begejstrede bønder, som nu mente, at de var på vej ind i en lysere tid for underklassen og middelklassen i samfundet.

Dette forsøgte Oris den 2 også at leve op til, hvilket skyldes, at hans mor Augusta kom fra den knapt så rige adelsfamilie Jahrbeck og opdragde ham til at tænke på andre. Derudover havde han fået skræmmende historier af vide om sin bedstefar kong Richard den 1 og han ønskede ikke at være som ham. Oris den 2 gjorde derfor meget for at ændre i lovene til fordel for middelklassen og underklassen. Skatten blev sænket og straffene for kriminalitet blev mildnet.

Oris den 2 var også den første i kongefamilien som lækkede på heksejagten, dog ikke nok til at den forsvandt. Men i Oris den 2’s regeringstid var det muligt at leve som kætter, uden konstant at frygte, at man ville blive brændt på bålet. Dette hang sammen med, at der blev brændt langt færre kættere i hans regeringstid. Oris’ fokus var nemlig et helt andet sted, han forsøgte at få både den almene befolkning og adelsfamilierne til at værdsætte ham som konge. Dog satte ikke adelsfamilier pris på skattelettelserne og de milde straffe, da de så ikke indtjente nær så meget.

Oris den 2 blev kendt som den gode konge blandt folket og hans regeringstid varede længe. Allerede før hans regeringstid giftede han sig med Mathilda Hedegaard og sammen fik de fem børn.

Kong Eckbert den 3.

Alder:27 – 53

Kong Eckbert den 3 overtog hans faders plads som konge, da hans fader døde af alderdom. Igen havde bønderne i samfundet en stor forventning til ham og håbede, at han ville blive en konge ligesom hans fader, dette var dog ikke tilfældet. Kong Eckbert den 3 ville nemlig udforske både landet og hvad der var udenfor landet, men dette krævede mange penge. Eckbert den 3 hævede derfor atter skatterne, hvilket de fleste adelsfamilier satte stor pris på.

Kong Eckbert den 3 ansatte og samlede folk som både skulle udforske landet og hvorfor, at landet var så farligt, for dem som bevægede sig ud alene. Men da dette ikke gav nogen succes samlede han i stedet folk til at udforske uden for Kyhns grænser. Trods de mange år og ressourcer som blev brugt på dette, var dette heller ikke en succes. De fleste både vendte hjem uden at have stødt på noget, få skibe vendte hjem med viden om, at der var øde øer og nogle enkelte skibe vendte aldrig hjem.

Eckbert den 3 blev gift med Ester Arentoft og sammen fik de kun en søn, da Ester døde i barselssengen. Eckbert tog ikke Esters død særlig godt og rygtet gik, at han blev sindssyg efter. Eckbert den 3’s sindssyge periode startede ud med, at han anklagede kætterne for hans kones død. Dette gjorde, at han strammede reglerne for kættere og heksejagten begyndte atter igen. Over hele landet blev der i hans regeringstid ofte tændt bål, hvor man brændte kættere og også uskyldige, som var ofre for andres beskyldninger. Men Eckbert var ikke tilfreds og han beskyldte også kætterne for, at hans udforskning ikke gik godt. Eckbert mente derfor, at det var nødvendigt at udrydde kætterne og den bedste måde at gøre det på, det var ved at brænde alle kætterne på bålet og deres familier. Da han mente, at kætternes magi blev arvet i familierne.

Eckbert den tredje blev kendt som den sindssyge og grusomme konge. Han fik også øgenavnet af barnemorderen, da han i et forsøg på at udslette kættere slog både børn og voksne ihjel, hvis der var den mindste mistanke om, at de var kættere eller bare i familie med en kætter. Adelsfamilierne så meget splittet på ham som konge og der gik også rygter om, at nogle adelsfamilier forsøgte at vælte ham af som konge, dog uden succes.

Kong Oris den 3.

Alder:25-42

Da Kong Oris den 3 overtog fra hans fader håbede folk, at han ville stoppe jagten på kættere, som på daværende tidspunkt var blevet ekstrem. Oris den 3 lækkede også lidt på heksejagten, hvorvidt det var hans eget valg eller noget kongerådet og de andre adelsfamilier tvang ham til er dog uvist. Loven blev ændret, så det igen kun var kættere, som var set udøve magi, som blev dømt til bålet.

Oris den tredje lavede ikke de store ændringer i lovene, hvilket var en lettelse. Han brugte dog en del skattepenge på at indføre nogle faste veje i et forsøg på at indføre nogle større veje, som skulle være mere sikre at rejse på. Udover det blev Oris den tredje ikke kendt for det store.

Oris den 3 blev gift med Regina Hjortdal og sammen fik de en søn, som de modsat traditionen kaldte for Knut. Knut blev som barn spåede til at være en storhedskonge som ville føre Kyhn til en ny levealder. Denne spådom resulterede dog i, at Knut stak af, da han var 15 år gammel. Oris og hans kone Regina vidste slet ikke, hvad de skulle stille op. Oris den 3 trak sig lidt tilbage efter dette og lod kongerådet styre mere og mere.

Regina blev dog et par år efter Knuts forsvinden gravid igen til Oris glæde, men desværre var barnet dødfødt og Regina døde i barselssengen. Efter dette blev Oris den 3 sindssyg og han var ikke længere i stand til at styre kongeriget.

Kong Knut den 1.

Alder:19 – nuværende konge

Knut den 1 stak af fra kongeriget, da han var 15 år gammel. Han stak af fordi, at der var lagt et stort pres på ham på grund af den spådom, som var spået om ham, om at han ville blive en storhedskonge, som ville få Kyhn ind i en ny levealder. Denne spådom var spået af flere Malvar præster og selvom han forsvandt, så mente nogle Malvar præster stadig, at han ville komme tilbage.

Knut den 1 vendte dog tilbage nogle år efter, da rygterne om, at hans far var blevet sindssyg, ramte ham. Han overtog tronen fra sin fader, selvom det ikke var med hans gode vilje. Han har dog ikke nået at udføre det store endnu, da han kun har siddet på kongemagten i et lille års tid. Men en ting har han dog gjort, han har fjernet loven om at kættere skal brændes. I stedet har han indført en magerorden, hvor magiudøvere skal melde sig ind i, og hvis man ikke melder sig ind i den, anses man stadig som kætter og skal brændes på bålet.

Kong Knut den 1 blev hurtigt forlovet med Senta Bagerdatter, hvilket var meget unaturligt, da han som den første i kongefamilien har giftet sig med en ikke adelige person. De to har endnu ikke fået børn sammen. Udover hans besynderlige forlovelse og lægning af kætterloven, så er han allerede kendt for at fokusere meget på middelklassen og underklassen, hvilket hænger sammen med, at han i flere år har boet sammen med dem.

Luk menu