I Kyhn er der mange måder magien kan findes i sin hverdag. Både askebørn og skovbørn er berygtede for deres kundskaber og naturlige magiske træk, men de er intet i forhold til de få folk blandt de tre racer nogle kalder Troldkyndige, Magikere eller Kættere.

Disse folk og Præster er de eneste to typer folk der alment er kendt for at direkte kunne kontrollere Kyhns magi og benytte det i magiske formularer og bønner som kan påvirke verden omkring dem.

I Kyhn har der siden Kong Eckbert I’s tid været en jagt på kættere (Ikke præster) som han navngav “Heksejagten”. Denne jagt på magibrugere førte dem til at gemme sig i skyggerne og forsvinde fra den almene hverdag.

I lang tid er magibrugere blevet henrettet hvis deres talenter er blevet opdaget, uanset alderen.

Kong Knut I har dog i hans korte tid som regerende konge afskaffet denne dødsstraf og i stedet har han tilladt kætterne at bo og leve som almindelige borgere af Kyhn, på betingelsen om at de bliver del af Kætter Forbundet. Her bliver de brændemærket så alle kan se hvem de er og for mange varsler symbolet dårligdom.
Det siges at på dette præmis kan de leve under næsten ordentlige kår. Dog skulle deres magi på noget som helst tidspunkt være under mistanke om at have skadet en anden vil dødsstraffen vente lige rundt om hjørnet, selvom anklagen i de fleste tilfælde er løgn og fup.

Præsteskabet

Præster på Kyhn bliver ikke behandlet som Kættere og er folk af højt respektable status. Deres magiske talenter er et direkte symbol på deres forbindelse til enten Malvar eller Alys. Gennem deres bønner kan de helbrede de syge, kontrollere naturen eller endda tale med de døde for de sørgende familiemedlemmer.

Præster arbejder normalt i templer rundt omkring på Kyhn er oftest tilgængelige for den almene borger at opsøge når magi skulle være på færre.

Mange præster har i de seneste år følt sig svækket magisk. Den lange vinter har efterladt mange af dem helt uden magi og deres kontakt til guderne virker til at være frafalden. Ofringer bliver for tiden hyppigere og hyppigere i et forsøg på at genvinde deres kræfter men uden svar.

Kætter Pagten

Kættere i Kyhn opnår ikke bare deres magiske kræfter ved fødsel. Intet menneske, askebarn eller skovbarn er nogensinde blevet født med sådanne et talent, i stedet er de blevet kættere gennem en magisk pagt med en Ånd, kaldt et Scriptum. Denne magiske pagt tillader kætteren at trække på Åndens krafter gennem hidkaldelser af dens vilje.

Ånder kommer i mange former, mest naturligt i de fire elementærer former: Ild, Vand, Jord og Luft, men mange andre formere er også set.

Nogle folk møder en ånd når de vandrer for langt ud i urskovene, andre fremmaner en selv gennem ofringer til den og kendskab til dens navn, men de fleste ser dem under store hændelser hvor liv er i fare eller voldsomme forandringer forekommer i deres liv.

Åndernes pagter kommer dog med en pris. For at få adgang til dens kræfter må den have noget igen. Dette er oftest en engangshandling efterfulgt at en næsten-daglig ofring/handling som kætteren bliver nødsaget til at udføre. Det kan være svært for dem ikke at udfører denne handling, for magiens trækken er så tiltalende at det er afhængighedsdannende.

Denne engangshandling er altid forskellig fra ånd til ånd, men de daglige ofringer relaterer altid direkte til Åndens natur. Ild-Ånder ønsker oftest noget bliver brændt og Vand-Ånder ønsker, for eksempel, jorden vandet i dens navn.

Nær den pågældende Ånds element er nært bemærker mange Kættere at deres ritualer er forstærket. Dette gør ældre kættere sig med glæde brug af, men for yngre kan de komme som et chok når deres første ritual pludseligt virker til langt større effekt end forventet.

Det er et krav for alle spillere der spillere enten “Den Talende” eller “Den Kampdygtige” Kætter at indskrive deres ånd i deres baggrund. Denne ånd skal have et navn som bruges under brugen af magi og et element.

Luk menu